dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Vẽ hai đường thẳng vuông góc mien phi,tai lieu Vẽ hai đường thẳng vuông góc mien phi,bai giang Vẽ hai đường thẳng vuông góc mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/26/2010 10:13:51 AM
Filesize: 0.92 M
Download count: 65
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH KIM
Môn Toán : Lớp 4
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 4B
Giáo viên: Trần Minh Việt
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
Kiểm tra bài cũ
A
B
C
D
Cho hình chữ nhật ABCD.
Hãy nêu tên từng cặp cạnh song song với nhau.
Hãy nêu tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau.
A
B
C
D
Cạnh AB song song với cạnh CD
b) Cạnh AB vuông góc với cạnh BC
Cạnh AD song song với cạnh BC
Cạnh CD vuông góc với cạnh BC
Cạnh AB vuông góc với cạnh AD
Cạnh CD vuông góc với cạnh AD
Hãy quan sát và thảo luận nhóm đôi về
cách vẽ hai đường thẳng vuông góc.
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.
A
B
E
A
B
E
a) Điểm E ở trên đường thẳng AB
b) Điểm E ở ngoài đường thẳng AB
Ta có thể vẽ như sau:
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
1. Vẽ đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB cho trước.
A
B
E
A
B
E
a) Điểm E ở trên đường thẳng AB
b) Điểm E ở ngoài đường thẳng AB
Ta có thể vẽ như sau:
- Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với đường thẳng AB
- Chuyển dịch ê ke trượt theo đường thẳng AB sao cho cạnh góc vuông thứ hai của ê ke gặp điểm E.
- Vạch một đường thẳng theo cạnh đó thì được đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng AB.
D
C
C
D
2. Đường cao của hình tam giác
A
B
C
H
Qua đỉnh A của hình tam giác ABC ta vẽ đường thẳng vuông góc với cạnh BC, cắt cạnh BC tại điểm H.
Ta gọi đoạn thẳng AH là đường cao của hình tam giác ABC.
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
1
Hãy vẽ đường thẳng AB đi qua điểm E và vuông góc với đường thẳng CD trong mỗi trường hợp sau:
C
D
D
C
C
D
E
E
E
A
B
A
B
A
B
a)
b)
c)
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
2
Hãy vẽ đường cao AH của hình tam giác ABC trong mỗi trường hợp sau:
a)
A
B
C
b)
c)
B
A
C
A
B
C
H
H
H
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
3
Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB.
Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Ta được các tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu tên các hình chữ nhật đó.
A
B
C
D
E
G
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
Cho hình chữ nhật ABCD và điểm E trên cạnh AB.
Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC tại điểm G. Ta được các tứ giác đều là hình chữ nhật, nêu tên các hình chữ nhật đó.
A
B
C
D
G
Các hình chữ nhật là:
E
AEGD ,
EBCG ,
ABCD,
Cho hình tam giác ABC có ba góc nhọn.
Hãy vẽ đường cao từ đỉnh A của tam giác ABC.
Hãy vẽ đường cao đỉnh B của tam giác ABC.
Hãy vẽ đường cao từ đỉnh C của tam giác ABC.
A
B
C
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

Một tam giác luôn luôn có
3 đường cao
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
A
B
C
H
GIỜ HỌC KẾT THÚC, KÍNH CHÀO TẠM BIỆT QUÍ THẦY CÔ GIÁO!
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Toán
VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
A
B
C
H
GIỜ HỌC KẾT THÚC, KÍNH CHÀO TẠM BIỆT QUÍ THẦY CÔ GIÁO!