dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TOÁN LỚP 1 mien phi,tai lieu TOÁN LỚP 1 mien phi,bai giang TOÁN LỚP 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/20/2012 10:22:21 PM
Filesize: 2.18 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Lớp 1D xin kính chào
quý thầy cô giáo đến dự giờ thăm lớp
GV: Nguyễn Thị Kim Phượng
Kiểm tra bài cũ
45 - 5
30 - 10
96 - 23
Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2010
TOÁN
1. Đặt tính rồi tính:
Thứ năm ngày 8 tháng 4 năm 2010
TOÁN
CÁC NGÀY LỄ TRONG TUẦN
THÁNG TƯ
4
THỨ HAI
THÁNG TƯ
5
CHỦ NHẬT
THÁNG TƯ
THÁNG TƯ
THÁNG TƯ
THÁNG TƯ
THÁNG TƯ
10
9
8
7
6
THỨ SÁU
THỨ NĂM
THỨ TƯ
THỨ BA
THỨ BẢY
Một tuần lễ có 7 ngày là:
Chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy.
Bài tập1:
Trong mỗi tuần lễ:
a. Em đi học vào các ngày: Thứ hai, ........................
..............................................................................................................
b. Em được nghỉ các ngày: .......................................
THÁNG TƯ
4
THỨ HAI
THÁNG TƯ
5
CHỦ NHẬT
THÁNG TƯ
THÁNG TƯ
THÁNG TƯ
THÁNG TƯ
THÁNG TƯ
10
9
8
7
6
THỨ SÁU
THỨ NĂM
THỨ TƯ
THỨ BA
THỨ BẢY
Đọc tờ lịch ngày hôm nay rồi viết lần lượt tên ngày trong tuần, ngày trong tháng, tên tháng:

Hôm nay là ................. ngày: ............ tháng .......
b. Ngày mai là: ............... ngày: ............. tháng .......
Bài tập 2:
Hôm nay là ngày tháng
b. Ngày mai là ngày tháng
THÁNG TƯ
THỨ NĂM
8
thứ năm
8

thứ sáu
9Bài tập 3:
Đọc thời khoá biểu của lớp em
TRỊ CHOI
AI NHANH NHẤT ?
THÁNG TƯ
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ Chúc các em ngoan, học giỏi!
Giờ học đến đây đã kết thúc !