dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TNXH lớp 1: Con mèo mien phi,tai lieu TNXH lớp 1: Con mèo mien phi,bai giang TNXH lớp 1: Con mèo mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/20/2012 10:06:44 PM
Filesize: 1.00 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Lớp 1 xin kính chào
quý thầy cô giáo đến dự giờ thăm lớp
GV: Nguyễn Thị Kim Phượng
Bài 57: Vần:
ang
bàng
So sánh: ang - an
cây bàng
anh
chanh
cành chanh
ang, anh
Thứ nam ngày 25 tháng 11 năm 2010
H?c v?n
Bài 57: Vần:
ang
bàng
cây bàng
anh
chanh
cành chanh
ang, anh
Thứ nam ngày 25 tháng 11 năm 2010
H?c v?n
Luyện viết bảng con
Bài 57: Vần:
ang, anh
Thứ nam ngày 25 tháng 11 năm 2010
H?c v?n
Thu gión
Bài 57: Vần:
ang
bàng
cây bàng
anh
chanh
cành chanh
ang, anh
Thứ nam ngày 25 tháng 11 năm 2010
buôn làng
hải cảng
bánh chưng
hiền lành
H?c v?n
buôn làng
hải cảng
Bài 57: Vần:
ang
bàng
cây bàng
anh
chanh
cành chanh
ang, anh
Thứ nam ngày 25 tháng 11 năm 2010
buôn làng
hải cảng
bánh chưng
hiền lành
H?c v?n
Thu gión
Bài 57: Vần:
ang
bàng
cây bàng
anh
chanh
cành chanh
ang, anh
Thứ nam ngày 25 tháng 11 năm 2010
buôn làng
hải cảng
bánh chưng
hiền lành
H?c v?n
Không có chân có cánh
Sao gọi là con sông?
Không có lá có cành
Sao gọi là ngọn gió?
Luyện viết
Buổi sáng
Bài 57: Vần:
ang
bàng
cây bàng
anh
chanh
cành chanh
ang, anh
Thứ nam ngày 25 tháng 11 năm 2010
buôn làng
hải cảng
bánh chưng
hiền lành
H?c v?n
Không có chân có cánh
Sao gọi là con sông?
Không có lá có cành
Sao gọi là ngọn gió?
Buổi sáng
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ Chúc các em ngoan, học giỏi!