dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Rèn Kĩ năng đọc diễn cảm cho HS tiểu học mien phi,tai lieu Rèn Kĩ năng đọc diễn cảm cho HS tiểu học mien phi,bai giang Rèn Kĩ năng đọc diễn cảm cho HS tiểu học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/26/2010 9:53:18 AM
Filesize: 0.07 M
Download count: 18
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
LỜI MỞ ĐẦU

“Phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tạo nên những người lao động có kiến thức tiếng việt hoá, khoa học, có kỹ năng nghề nghiệp, lao động tự chủ sáng tạo và có kỷ luật, giàu lòng nhân ái, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, sống lành mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước” đó chính là Nghị quyết hội nghị lần thứ tư của BCHTW Đảng khóa VII. Nghị quyết đã xác định rõ mục đích giáo dục trong phát triển kinh tế xã hội ở nước ta chính vì thế nền giáo dục nước ta đã thay đổi một cách rõ rệt. Cụ thể là thay đổi về phương pháp giảng dạy trong các bậc học. Trong đó bậc tiểu học là “Bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục của nền giáo dục Việt Nam”. Những gì các em học được, hình thành được ở bậc tiểu học được tích tụ lại, trở thành phẩm chất và những phương tiện làm hành trang theo suốt cuộc đời của mỗi con người.
Nội dung giáo dục ở bậc tiểu học là một nội dung giáo dục toàn diện, phần lớn là những nội dung có phần ổn định bền vững (như Tiếng Việt, Toán, khoa học .v.v… và một bộ phận thuộc nội dung giáo dục có tính thời đại. Trong đó môn học Tiếng việt được coi là môn học quan trọng nhất, môn học công cụ để học tập các môn học khác và qua đó giáo dục học sinh về mọi mặt. Việc dạy môn tiếng việt phải nhằm hình thành cho học sinh những cơ sở ban đầu về cách nắm bắt tiếng việt một cách cơ bản nhất. Bởi vì nó rất quan trọng cho sự hình thành và phát triển nhân cách con người công dân, người lao động trong tương lai. Chuẩn bị cho các em về các mặt đạo đức, trí tuệ, phẩm chất để tiếp tục học lên các bậc học cao hơn hoặc đi vào cuộc sống lao động.
Từ những mục đích giáo dục trên, việc rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm, tạo hứng thú học tập cho tiết học tiếng việt là một trong những nhiệm vụ cơ bản của người giáo viên chủ nhiệm.Vì thế không thể xem nhẹ hoặc bỏ qua. Vì giáo dục của bậc tiểu học là nền tảng của hệ thống giáo dục, đặt nền móng cho kiến thức tiếng việt hóa. Sự phát triển của học sinh, có ý nghĩa rất lớn đối với chất lượng và hiệu quả đào tạo của các bậc học tiếp theo.
Bậc học ở tiểu học là bậc học độc lập và khá hoàn chỉnh. Vì vậy đòi hỏi người giáo viên trực tiếp giảng dạy phải luôn quan tâm và giành nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng đọc cho học sinh chính vì thế đã thôi thúc bản thân tôi nghiên cứu về việc “Rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm cho tiết tập đọc” tại trường tiểu học Phú Lộc-xã Phú Lộc-huyện Krông Năng-Đăk Lăk
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
1/Cơ sở lý luận:
Việc nâng cao chất lượng dạy và học là một trong những vấn đề luôn được nhà nước và ngành giáo dục quan tâm.
Cũng như các môn xã hội khác, tập đọc là một phân môn không thể thiếu trong môn Tiếng việt và cả ngoài đời sống con người, trong nhà trường, đóng góp to lớn trong việc rèn luyện nhân cách, năng lực thẩm mỹ cho học sinh.
Yêu cầu đặt ra hiện nay đối với người giáo viên tiểu học là phải làm thế nào để có thể khơi gợi sự học tập tích cực hơn ở số đông học sinh đang thờ ơ với môn Tiếng việt, xem giờ học tiếng việt là nhàm chán, nặng mề.
Để đáp ứng yêu cầu đó, có nhiều phương pháp khác nhau. Ở đây, tôi xin đưa ra phương pháp mà theo tôi có thể đem lại hiệu quả, đó là phương pháp “Kỹ năng đọc diễn cảm cho tiết tập đọc trong môn tiếng việt”

2/ Cơ sở thực tiễn
Trong quá trình dạy lớp 5 nhiều năm qua tôi nhận thấy chương trình Tiếng Việt tiểu học hướng về các phân môn : Tập đọc, Chính tả, từ ngữ, ngữ pháp và tập làm văn. Đặc biệt trong những năm gần đây bộ giáo dục tiến hành cải cách đổi mới phương pháp dạy học “lấy học sinh làm trung tâm”, “Thầy thiết kế ,trò chủ đạo” vì vậy việc đọc diễn cảm là rất quan trọng. Thế nhưng trong những năm dạy lớp 5 tại tiểu học Phú Lộc Huyện Krông Năng, tôi nhận thấy việc rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm cho các em còn chưa được tốt, bởi vì nó còn có rất nhiều nguyên nhân mà chúng ta chưa giải quyết chẳng hạn như do đặc thù sử dụng ngôn ngữ của những địa phương khác nhau mà chúng ta chưa kịp thời uốn nắn sửa chữa dẫn tới các em học Tiếng việt trong đó có phân môn tập đọc các em còn xem nhẹ, còn thờ ơ trước giờ