dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Nước ta cuối thời Trần mien phi,tai lieu Nước ta cuối thời Trần mien phi,bai giang Nước ta cuối thời Trần mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/26/2010 10:10:20 AM
Filesize: 0.86 M
Download count: 118
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
GIÁO ÁN DỰ THI GVDG HUYỆN
MÔN
LỊCH SỬ
Giáo viên: Trần Minh Việt
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 4B!
Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2009
Lịch sử
KIỂM TRA BÀI CŨ:
2. Khi giặc Mông – Nguyên vào Thăng Long, vua tôi nhà Trần đã dùng kế gì để đánh giặc ?
1. Nhà Trần ra đời trong hoàn cảnh nào?
Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2009
Lịch sử
1. Tình hình nước ta cuối thời Trần:
Đọc SGK “từ đầu đến ... xin từ quan” và thảo luận:
3 phút
+ Vua quan nhà Trần chỉ mải ăn chơi, vơ vét, bóc lột của dân để làm giàu, không còn quan tâm đến tình hình đất nước.
+ Cuộc sống của nhân dân càng thêm cơ cực.
+ Nhân dân nổi dậy đấu tranh, một số quan lại bất bình và xin từ chức.
NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN
Vào giữa thế kỉ XIV:
+ Vua quan nhà Trần sống như thế nào ?
+ Cuộc sống của nhân dân lúc đó ra sao?
+ Phản ứng của nhân dân với triều đình như thế nào?
Chu Văn An: 1292 - 1370
TƯỢNG THỜ CHU VĂN AN
Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2009
Lịch sử
1. Tình hình nước ta cuối thời Trần:
NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN
2. Hồ Quý Ly và sự ra đời của nhà Hồ:
Đọc phần còn lại của bài học và thực hiện các yêu cầu sau:
+ Hồ Quý Ly là người như thế nào ?
+ Hồ Quý Ly lên ngôi trong hoàn cảnh như thế nào?
+ Hồ Quý Ly đã tiến hành những cải cách gì để đưa nước ta thoát khỏi tình hình khó khăn?
+ Hành động truất quyền vua của Hồ Quý Ly có hợp lòng dân không ? Vì sao ?
6 phút
+ Vua quan nhà Trần chỉ mải ăn chơi, vơ vét, bóc lột, không còn quan tâm đến tình hình đất nước
+ Cuộc sống của nhân dân càng thêm cơ cực.
+ Nhân dân nổi dậy đấu tranh, một số quan lại bất bình và xin từ chức.
Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2009
Lịch sử
1. Tình hình nước ta cuối thời Trần:
+ Vua quan nhà Trần chỉ mải ăn chơi, vơ vét, bóc lột, không còn quan tâm đến tình hình đất nước
+ Cuộc sống của nhân dân càng thêm cơ cực.
+ Nhân dân nổi dậy đấu tranh, một số quan lại bất bình và xin từ chức.
NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN
2. Hồ Quý Ly và sự ra đời của nhà Hồ:
+ Hồ Quý Ly là một vị quan đại thần có tài.
+ Ông đã truất ngôi vua Trần và tự xưng làm vua, lập nên nhà Hồ, dời thành về Tây Đô, đổi tên nước là Đại Ngu.
+ Ông đã có nhiều cải cách mới để củng cố và xây dựng đất nước.
HỒ QUÍ LY 1336 - 1407
THÀNH TÂY ĐÔ CỦA NHÀ HỒ (Thanh Hoá)
Gạch lát nền thời Hồ
Đầu phượng thời Hồ
Rồng đá thời nhà Hồ
Đầu hổ thời nhà Hồ
Thứ năm ngày 31 tháng 12 năm 2009
Lịch sử
1. Tình hình nước ta cuối thời Trần:
+ Vua quan nhà Trần chỉ mải ăn chơi, vơ vét, bóc lột, không còn quan tâm đến tình hình đất nước
+ Cuộc sống của nhân dân càng thêm cơ cực.
+ Nhân dân nổi dậy đấu tranh, một số quan lại bất bình và xin từ chức.
NƯỚC TA CUỐI THỜI TRẦN
2. Hồ Quý Ly và sự ra đời của nhà Hồ:
+ Hồ Quý Ly là một vị quan đại thần có tài.
+ Ông đã truất ngôi vua Trần và tự xưng làm vua, lập nên nhà Hồ, dời thành về Tây Đô, đổi tên nước là Đại Ngu.
+ Ông đã có nhiều cải cách mới để củng cố và xây dựng đất nước.
+ Vậy theo các em vì sao nhà Hồ lại không chống lại được quân xâm lược nhà Minh?
Bài học: Từ giữa thế kỉ XIV, nhà Trần bước vào thời kì suy yếu.
Vua quan không quan tâm tới dân. Dân oán hận nổi dậy khởi nghĩa.
Năm 1400, Hồ Quý Ly nhân cơ hội đó đã truất ngôi vua Trần,
lập nên nhà Hồ. Không chống nổi quân xâm lược, nhà Hồ sụp đổ.
Đất nước ta bị nhà Minh đô hộ.
TRÒ CHƠI : “AI NHANH- AI ĐÚNG”
Có 5 câu hỏi, mỗi câu có 5 giây để suy nghĩ và trả lời. Ai xung phong trước sẽ dành được quyền trả lời. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được 10 điểm.
1
2
3
4
5
Ă
N
C
H
S
A
O
Đ

C
Ơ
C

Đ

U
T
N
A
N
C
R
C
H
U
V
A
N
H
Ă
H

Q
U
Y
L
Ý
1. Vào giữa thế kỉ XIV, vua quan nhà Trần sống như thế nào?
ơ
I
2. Cuộc sống nhân dân lúc đó ra sao?
3. Phản ứng của nhân dân đối với triều đình như thế nào?
4. Ông là người dâng sớ xin chém 7 tên quan lấn át quyền vua?
5. Ông là người truất ngôi vua Trần, lập nên nhà Hồ?
Giờ học đã kết thúc, kính chào tạm biệt quý thầy, cô giáo!