dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Nâng cao vai trò tự quản ho tổ chức Đội trong trường học mien phi,tai lieu Nâng cao vai trò tự quản ho tổ chức Đội trong trường học mien phi,bai giang Nâng cao vai trò tự quản ho tổ chức Đội trong trường học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/26/2010 9:57:39 AM
Filesize: 0.06 M
Download count: 17
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Phần mở đầu

Lí do chọn đề tài:
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của Thiếu nhi Việt Nam, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường. Đội lấy 5 Điều Bác Hồ dạy Thiếu niên nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện cho đội viên, giúp đỡ thiếu nhi trong học tập, hoạt động, vui chơi, thực hiện Quyền và bổn phận theo Luật chăm sóc và giáo dục trẻ em. Do đó chăm sóc và giáo dục thiếu nhi là trách nhiệm của tất cả mọi người đặc biệt là những người làm công tác giáo dục.
Để góp phần đào tạo học sinh trở thành những con người phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ, người giáo viên - Tổng phụ trách Đội phải nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có nhiều hình thức, phương pháp tổ chức, hướng dẫn trong các mặt hoạt động. Trong đó tổ chức, chỉ đạo hoạt động toàn diện của Đội trên cơ sở phát huy vai trò tự quản của Đội là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác của người giáo viên - Tổng phụ trách. Bởi vì nguyên tắc tự quản thông qua các hoạt động Đội là đặc trưng cơ bản nhất của tổ chức Đội với tư cách là một lực lượng giáo dục.
Tự quản của Đội là thể hiện khả năng làm chủ của đội viên, đây là một nguyên tắc cơ bản để xây dựng Đội vững mạnh. Tự quản của Đội là thể hiện tính giáo dục của Đội. Đối với đội viên là tự giáo dục nhưng cần có sự hướng dẫn của anh chị phụ trách, vì đội viên vẫn là trẻ thơ - một đối tượng giáo dục mà sự giáo dục của Đội đều thông qua các hoạt động. Để nâng cao vai trò của tổ chức Đội trong trường học đòi hỏi người giáo viên - Tổng phụ trách cần phát huy vai trò của mình trong việc tìm ra những giải pháp tích cực phục vụ cho hoạt động Đội.
Vai trò tự quản của tổ chức Đội ở Liên đội trường tiểu học Vĩnh Kim những năm trước (trước năm 2000) đã hình thành song còn có những hạn chế mà nguyên nhân chủ yếu do nhận thức của một số giáo viên, Ban Chỉ huy Liên đội, Chi đội, của đội viên chưa cao. Qua thực tế, tôi nhận thấy tự quản của Đội có vai trò to lớn trong việc củng cố và xây dựng tổ chức Đội vững mạnh. Vì những lí do khách quan và chủ quan trên trong những năm gần đây tôi đã chọn và đi sâu nghiên cứu đề tài: "Nâng cao vai trò tự quản của tổ chức Đội trong trường học ở Liên đội trường tiểu học Vĩnh Kim".

2. Mục đích nghiên cứu:
- Nghiên cứu, tìm tòi những biện pháp tích cực, khả thi nhằm phát huy vai trò tự quản của tổ chức Đội trong trường học để củng cố và xây dựng Đội ngày càng vững mạnh, đưa các hoạt động Đội hoạt động có quy củ, nền nếp.
- Từng bước xây dựng và hoàn thiện kế hoạch cho công tác tự quản ở Liên đội trường tiểu học Vĩnh Kim.


3. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nghiên cứu cơ sở khoa học của công tác x