dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Hình tứ giác mien phi,tai lieu Hình tứ giác mien phi,bai giang Hình tứ giác mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/17/2011 12:01:46 PM
Filesize: 0.09 M
Download count: 24
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Giải toán liên quan tính chu vi, diện tích hình tứ giác
(4 tiết)
I. Mục đích, yêu cầu:
Giúp HS:
Biết cách tính chu vi, diện tích hình tứ giác bằng nhiều cách khác nhau.
Củng cố lại cách tính chu vi, diện tích các hình có liên quan (hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác...)
Biết cách cắt ghép hình từ hình cho trước để tính chu vi, diện tích dễ dàng hơn.
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
Kiểm tra bài cũ:
Yêu cầu HS nhắc lại cách tính chu vi, diện tích các hình đã học.
Dạy - học bài mới:
1. Giới thiệu bài:
Các em đã được học cách tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật, giải các bài toán có nội dung liên quan ở mức cơ bản và nâng cao. Cũng trong chuyên đề này, cô sẽ mở rộng cho các em cách tính chu vi, diện tích các hình tứ giác thông qua các bài tập thực hành.
2. Luyện tập - Thực hành:
Bài 1: Cho hình tứ giác ABCD có đường chéo AC = 6cm. hãy tìm trên AC một điểm E sao cho diện tích hình ABED gấp đôi diện tích hình BCDE.
Bài 2: Cho tứ giác ABCD có diện tích 675cm2. Trên các cạnh AB và CD lấy các điểm E, F và G, H sao cho:
AE = EF = FB
CG = GH = HD
Tính diện tích của hình EFGH.
Bài 3: Em hãy tìm các cách khác nhau để tính diện tích hình tứ giác ABCD trong hình vẽ bên. Biết mỗi ô vuông có cạnh dài 1cm.


Bài 4: Hình vuông có cạnh 5 cm. Nối đỉnh với trung điểm của cáccạnh. Tính diện tích phần gạch chéo.

Yêu cầu HS đọc kĩ đề, suy nghĩ tìm ra nhiều cách giải.
Phần bài giải:
Bài 1:
Để cho diện tích của hình ABED gấp 2 lần diện tích của hình BCDE thì ta chỉ cần chọn điểm E nằm trên đường chéo AC sao cho:
SBAE = 2S BEC (1)
Và SDAE = 2SDEC (2)
Hai tam giác BAE và BEC có cùng chiều cao do đó muốn có (1) thì chỉ cần cạnh đáy AE gấp đôi cạnh đáy EC:
AE = EC x 2
Nghĩa là AE =4cm, EC = 2cm.
Hai tam giác DAE và DEC có cùng chiều cao và cạnh đáy AE gấp đôi cạnh đáy EC nên tam giác DAE có diện tích gấp đôi diện tích tam giác DEC.
Vậy: AE = 4cm, EC = 2cm.

Bài 2:
Ta có:
SEFGH = SEHG + SGEF
Nhưng:
SEHG = SEHD = SEDG 
SGEF = SGFB = SGBE
mặt khác, ta có:
SDAE = SDAB
SBCG = SBCD
Suy ra:
SDAE + SBCG = SDAB + SBCD = SABCD
Hay (SDAEG - SEDG) + (SEGCB - SGBE) = SABCD
(SDAEG + SEGCB) - (SEDG + SGBE) = SABCD
SABCD - 2(SEHG + SGEF) = SABCD
SABCD - 2SEFGH = SABCD
2SEFGH = SABCD
SEFGH = SABCD = x 675 cm2 = 225 cm2
Vậy: SEFGH = 225 cm2.Bài 3:
Cách 1: Lấy diện tích hình chữ nhật MNPQ trừ đi diện tích các hình MAB, ADQ, DPC, BCN.
Cách 2: Ta kẻ những đường thẳng chia hình ABCD thành những hình mà có thể tính được diện tích (như hình vẽ dưới đây)
Đáp số: SABCD = 11 cm2
Bài 4: Nếu chuyển các hình như hình vẽ dưới đây ta sẽ được một hình chữ thập tạo bởi 5 hình vuông nhỏ bằng nhau va có tổng diện tích bằng diện tích hình vuông ban đầu (ABCD). Vậy diện tích phần gạch chéo là:
5 x 5 : 5 = 5 (cm2)

3. Củng cố - dặn dò:
Yêu cầu HS về nhà xem lại 4 bài tập trên, tìm thêm các cách giải khác.
Tìm các dạng bài tập tương tự để giải.