dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân mien phi,tai lieu Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân mien phi,bai giang Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/26/2010 10:09:22 AM
Filesize: 1.95 M
Download count: 63
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH KIM
LỊCH SỬ
MÔN
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 4B
Giáo viên: Trần Minh Việt
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
BÀI CŨ:
1. Nêu tên hai giai đoạn lịch sử đầu tiên trong lịch sử nước ta, mỗi giai đoạn bắt đầu từ năm nào đến năm nào?
2. Chiến thắng Bạch Đằng xảy ra vào thời gian nào? Do ai lãnh đạo?
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
1. Tình hình đất nước sau khi Ngô Quyền mất:
Sau khi Ngô Quyền mất, tình hình đất nước như thế nào?
- Triều đình lục đục, tranh giành ngai vàng
- Đất nước chia cắt 12 vùng, dân chúng đổ máu vô ích.
- Ruộng đồng bị tàn phá
- Quân thù lăm le ngoài bờ cõi.
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
1. Tình hình đất nước sau khi Ngô Quyền mất:
2. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân:
1. Em biết gì về Đinh Bộ Lĩnh?
2. Truyện Cờ lau tập trận, nói lên điều gì về Đinh Bộ Lĩnh khi còn nhỏ?
3. Đinh Bộ Lĩnh có công gì?
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
Lịch sử
Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
1. Tình hình đất nước sau khi Ngô Quyền mất:
2. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
- Đinh Bộ Lĩnh là người tài giỏi, có chí lớn.
- Ông đã lãnh đạo nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, mang lại hòa bình cho đất nước.
3. Tình hình đất nước sau khi dẹp loạn
1. Sau khi thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh làm gì?
2. Đời sống nhân dân dưới thời Đinh Bộ Lĩnh có gì thay đổi so với thời “loạn 12 sứ quân”?
Lược đồ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ
- Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, đóng đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, niên hiệu là Thái Bình.
NINH BÌNH
- Nhân dân không còn phiêu tán, họ trở về quê hương làm ruộng, đời sống dần dần ấm no.
Lịch sử
Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
1. Tình hình đất nước sau khi Ngô Quyền mất:
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
2. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
3. Tình hình đất nước sau khi dẹp loạn
Để tưởng nhớ công ơn của Đinh Bộ Lĩnh, nhân dân ta đã làm gì?
Một số hình ảnh lễ hội, tưởng nhớ tới công ơn của vua Đinh Tiên Hoàng
Thứ ba ngày 27 tháng 10 năm 2009
1. Tình hình đất nước sau khi Ngô Quyền mất:
2. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
3. Tình hình đất nước sau khi dẹp loạn
Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
Lịch sử
Ngô quyền mất. Đất nước rơi vào cảnh loạn lạc do các thế lực phong kiến gây nên trong hơn 20 năm.
Đinh Bộ Lĩnh đã tập hợp nhân dân dẹp loạn, thống nhất lại đất nước (Năm 968)
1
5
4
3
2
1. Bài học nói về ai?
2. Loại hoa mà Đinh Bộ Lĩnh chơi trò trận giả?
3. Tên Đinh Bộ Lĩnh chọn làm niên hiệu là gì ?
4. Một trong những nguyên nhân nhân dân ủng hộ Đinh Bộ Lĩnh ?
5. Tìm từ có thể thay thế cho từ Tổ quốc.
Tìm tên một cố đô được nhắc đến trong bài.
5
giây
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
5
giây
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
5
giây
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
5
giây
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
5
giây
5
4
3
2
1
0
Hết giờ
Cố đô Hoa Lư ngày nay
Giờ học đã kết thúc, kính chào tạm biệt quí thầy cô giáo.