dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Diện tích tam giác mien phi,tai lieu Diện tích tam giác mien phi,bai giang Diện tích tam giác mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/17/2011 11:59:45 AM
Filesize: 0.81 M
Download count: 20
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Thứ ngày tháng năm 2010

TIẾT 1: SO SÁNH DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC

I. Mục tiêu:
- Nhận diện bài toán so sánh diện tích các hình tam giác mới tạo ra, khi lấy các điểm bất kì trên cạnh của một hình tam giác cho trước.
- Rèn kỹ năng vẽ hình và nhận diện các hướng giải các bài toán so sánh và tính diện tích hình tam giác.
- HS nhận biết các hướng giải bài toán về so sánh và tính diện tích các hình tam giác.
II. Chuẩn bị:
- GV: Bìa giấy A4  vẽ sẵn hình bài toán 1, E ke đo góc vuông.
- HS: Vở và giấy nháp, dụng cụ học tập.
II. Các hoạt động dạy và học:

Hoạt động của thầy
Dự kiến hoạt động của trò.


1. Bài toán 1: Cho tam giác ABC có cạnh BC dài 6 cm và điểm E ở chính giữa cạnh AC.
Hãy tìm điểm H trên cạnh BC sao cho đoạn thẳng EH chia tam giác ABC làm hai phần mà diện tích phần này lớn gấp đôi diện tích phần kia.
( Trích Đề thi HSG Toán Quốc gia 1978 – 1979)
* Hoạt động 1: Hướng dẫn HS khai thác bài toán
? Bài toán cho biết điều gì?

? Điểm E ở chính giữa cạnh AC cho ta biết điều gì?? Bài toán yêu cầu gì?
? Vì điểm H trên cạnh BC nên khi nối điểm E và điểm H ta có những hình nào?
+ Theo yêu cầu thì xác định vị trí của điểm B trên cạnh BC sao cho diện tích tứ giác ABHE = 2 lần diện tích tam giác CEH.
? Ta có thể nối các đỉnh của tứ giác ABEH để có thêm những tam giác nào?


? Vì AE = EC, nên ta có diện tích tam giác CEH bằng diện tích tam giác nào?

? Như thế ta có diện tích những tam giác nào bằng nhau ?
? Vậy diện tích tam giác ABC bằng mấy lần diện tích tam giác ABH?
? Suy ra độ dài cạnh BC bằng mấy lần độ dài cạnh BH?? Vậy điểm H ở vị trí nào trên cạnh
BC?
Cách giải
( Theo đáp án kèm đề thi)
Giả sử H là một điểm trên BC mà
SABEH = 2 x SCEH.
Vì EA = EC nên SAEH = SCEH
Suy ra SABH = SAEH = SCEH
Như vậy SABC = 3 x SABH.
Suy ra BC = 3 x BH.
Mà BC = 6 cm, nên:
BH = 6 : 3 = 2 (cm)
Vậy điểm H phải tìm cách B 2 cm.* Hoạt động 2: Nhận xét, đánh giá:
? Qua bài toán 1, chúng ta dựa vào yếu tố nào để so sánh diện tích của 2 tam giác?
+ Như vậy, chúng ta có thể tìm ra nhiều phương án để khai thác và giải bài toán. Các em chỉ cần tìm một phương án tối ưu và dễ hiểu để giải.
+ Bài toán so sánh diện tích các hình tam giác mới tạo ra, khi lấy điểm bất kì trên cạnh của một hình tam giác cho trước.
+ Hướng giải:
- Có thể nối các đỉnh để tạo thêm các tam giác mới để so sánh.
- Thông qua các yếu tố: chung đường cao và tỷ lệ các cạnh đáy ( đã biết) hoặc chung cạnh đáy và tỷ lệ các đường cao ( đã biết).
- Thông qua diện tích một tam giác trung gian ( đã biết) có liên quan đến các tam giác cần so sánh.
- Thông qua tỷ lệ diện tích của các tam giác cần so sánh với diện tích hình tam giác trung gian ( đã biết).
2. Bài toán 2 ( tự luyện):
Cho hình bình hành ABCD. Hãy tìm điểm M trên AB sao cho diện tích tam giác MCD bằng 4 lần diện tích tam giác AMD. + Yêu cầu HS đọc đề bài.
+ Yêu cầu HS làm bài.
+ Gọi 1 HS chữa bài.
+ GV nhận xét, bổ sung.

Hướng giải
Ta thấy SMCD = SABC ( đường cao hạ từ C xuống AB bằng đường cao hạ từ M xuống CD và cạnh đáy AB = CD).
Ta cũng có SAMD = SAMC ( chung đáy AM và đường cao hạ từ C và D xuống AB bằng nhau).
Theo bài ra SMCD = 4 x SAMD nên:
SABC = 4 x SAMC . Hai tam giác này có chung đường cao hạ từ C xuống AB, vậy cạnh đáy AB = 4 x AM, hay AM = MB.
* Nhận diện cách giải:
- Tìm các cặp tam giác có diện tích bằng