dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Diện tích tam giác 2 mien phi,tai lieu Diện tích tam giác 2 mien phi,bai giang Diện tích tam giác 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/17/2011 12:02:26 PM
Filesize: 0.20 M
Download count: 48
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
HÌNH TAM GIÁC (4 tiết)
I/MỤC TIÊU:
Học sinh nắm được cách tính chu vi, diện tích hình tam giác.
Học sinh biết vận dụng tính chất diện tích hình tam giác vào giải toán.
II/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1.Lý thuyết :
Cách tính chu vi hình tam giác: C = a + b + c (a,b,c là độ dài các cạnh)
Cách tính diện tích hình tam giác: S = a x h : 2 (a là độ dài cạnh đáy; h là độ dài chiều cao )
Cách tính chiều cao khi biết diện tích và đáy: h = S x 2 : a
Cách tính đáy khi biết diện tích và chiều cao: a = S x 2 : h
Trong tam giác: Diện tích tỉ lệ thuận với chiều cao và cạnh đáy.
So sánh diện tích 2 hình tam giác ta cần lưu ý đến chiều cao và cạnh đáy của 2 hình tam giác đó.
Hai hình tam giác có cạnh đáy bằng nhau và chiều cao cũng bằng nhau thì diện tích cũng bằng nhau.
Hai hình tam giác có chiều cao bằng nhau, cạnh đáy hình này gấp cạnh đáy hình kia bao nhiêu lần thì diện tích hình tam giác này gấp diện tích hình tam giác kia bấy nhiêu lần.
Ví dụ:
- Cho hình tam giác có a = 5; h = 4 S = 5 x 4 : 2 = 10
- Giữ nguyên a = 5 tăng h = 8 S = 5 x 8 : 2 = 20
- Tăng a = 15; giữ nguyên h = 4 S = 15 x 4 : 2 = 30

2.Thực hành giải toán :
Bài 1: Một hình tam giác có 3 cạnh không bằng nhau. Biết tổng của cạnh thứ nhất với cạnh thứ hai là 120 cm, cạnh thứ hai và cạnh thứ ba là 160 cm, cạnh thứ nhất và cạnh thứ ba là 140 cm. Tính độ dài mỗi cạnh ?
Hướng dẫn:
Gọi a,b,c là độ dài cạnh.
a + b = 120
b + c = 160 (a + b + c ) = (120 + 160 + 140 ) : 2 = 210 (cm)
c + a = 140
Vậy: c = 210 – 120 = 90 (cm)
b = 160 – 90 = 70 (cm)
a = 140 – 90 = 50 (cm)

Bài 2: Hình chữ nhật ABCD, có chiều dài AB là 14,5cm, chiều rộng kém hơn chiều dài 2,3cm. Trên cạnh AB, người ta lấy một điểm M.
a)Tính diện tích hình tam giác MCD.
b) Nếu M di chuyển đến một điểm khác trên AB thì diện tích hình tam giác MCD sẽ như thế nào?
Hướng dẫn:


Chiều rộng hình chữ nhật cũng là chiều cao của hình tam giác MCD:
14,5 – 2,3 = 12,2 (cm)
Diện tích hình tam giác MCD là: 14,5  12,2 : 2 = 88,45 (cm2)
Khi điểm M di chuyển trên cạnh AB thì diện tích hình tam giác MCD vẫn không đổi. Vì nó cũng có đáy bằng chiều dài và đường cao chính là chiều rộng của hình chữ nhật ABCD.

Bài 3: Cho hình tam giác ABC có đáy BC = 35 cm. Nếu kéo dài BC thêm 5 cm thì diện tích sẽ tăng thêm 30cm2 . Tính diện tích hình tam giác ABC ?
Hướng dẫn: A


30 cm2


B 35 cm C 5cm D
Cách 1:
Chiều cao hạ từ A xuống BD:
30 x 2 : 5 = 12 (cm)
SABC= 35 x 12 : 2 = 210 (cm2)
Cách 2:
Nhận xét: Tam giác ABC và ACD có chung chiều cao hạ từ A ; Đáy BC gấp đáy CD 7 lần (35 : 5 = 7) SABC = SACD x 7 = 30 x 7 = 210 (cm2)
Lưu ý: Hai tam giác có chung chiều cao thì diện tích sẽ tỉ lệ thuận với độ dài đáy.

Bài 4: Cho hình tam giác ABC có diện tích 24 cm2 và cạnh AB dài 16 cm,cạnh AC dài 10 cm , kéo dài AB và AC về phía B và C, trên đó lấy BM = CN = 2 cm. Tính diện tích tứ giác BMNC.
Hướng dẫn:

Cách 1:
CH = 24 x 2 : 16 = 3 ( cm)
SBCM = 2 x 3 : 2 = 3 (cm2)
SACM = 24 + 3 = 27 (cm2)
Chiều cao MK = 27 x 2 : 10 = 5,4 (cm)
SCMN = 2 x 5,4 : 2 =