dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề thi mien phi,tai lieu đề thi mien phi,bai giang đề thi mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/28/2013 9:07:33 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Thời Gian : 
BÀI THI SỐ
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1: Chữ số tận cùng của số là chữ số
Câu 2: Số chia cho có số dư là
Câu 3: Biết rằng có số tự nhiên lẻ nằm giữa số tự nhiên và . Vậy giá trị nhỏ nhất của là
Câu 4: Biết . Khi đó
Câu 5: Tâm có tờ tiền mệnh giá đồng và tờ tiền mệnh giá đồng. Số cách khác nhau để trả đồng bằng cách dùng hoặc cả loại tiền trên là cách.
Câu 6: Số lớn nhất có chữ số chia hết cho , đồng thời chia dư là
Câu 7: Kết thúc học kì I, lớp có học sinh giỏi Toán, học sinh giỏi Văn, học sinh giỏi cả môn. Lớp có tất cả học sinh giỏi ít nhất trong môn Toán và Văn.
Câu 8:
Câu 9: An làm một bài thi trắc nghiệm gồm 20 câu. Mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm, mỗi câu sai bị trừ 2 điểm, mỗi câu bỏ qua không trả lời được 0 điểm. Biết rằng An có ít nhất 1 câu sai và tổng số điểm của An là 55 điểm.Số câu trả lời đúng của An là
Câu 10: Bạn Tùng viết 10 số tự nhiên liên tiếp rồi xóa đi một số thì tổng của chín số còn lại là 490. Số đã bị xóa đi là