dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

PHÒNG GD&ĐT VĨNH LINH

  TRƯỜNG TH VĨNH KIM

 DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2014-2015

TT

HỌC VÀ TÊN

NĂM SINH

CHỨC VỤ

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

CÔNG VIỆC

ĐƯỢC PHÂN CÔNG

1

Trần Trọng Hưởng

1957

BTCB-H.trưởng

CĐSP

H.trưởng - Phụ trách chung

2

Trần Minh Việt

1972

P.HT-CTCĐ

ĐHSP

Phụ trách chuyên môn

3

Nguyễn Thị Thủy

1966

Giáo viên

ĐHSP

Dạy lớp 1 - Tổ trưởng CM1

4

Nguyễn Thị Liên

1962

Giáo viên

THSP

Dạy lớp 2

5

Nguyễn Đức Toàn

1965

Giáo viên

ĐHSP

Dạy lớp 3

6

Nguyễn Thị Kim Phượng

1972

Giáo viên

ĐHSP

Dạy lớp 4 - Tổ phó CM2

7

Nguyễn Thị Hồng Lê

1971

Giáo viên

CĐSP

Dạy lớp 5 - Tổ trưởng CM2

8

Nguyễn Xuân Đào

1977

Giáo viên

ĐHSP

Dạy Tiếng Anh - Tổ phó CM1

9

Phạm Hữu Long

1985

Giáo viên

ĐHSP

TPTĐ - Dạy Mĩ thuật

10

Nguyễn Thị Thu Thanh

1987

Giáo viên

CĐSP

Dạy Âm nhạc - Y tế trường học

11

Nguyễn Thị Yến

1990

Giáo viên

ĐHSP

Dạy thay - Nghỉ sinh

12

Trần Thị Hùng Sơn

1979

Kế toán

ĐHKT

Kế toán - Văn phòng

13

Nguyễn Thị Thùy Trang

1986

Nhân viên

TCTV

Thư viện - Thiết bị