dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

tìm hai số khi biêt hiệu là 23 và số trừ giữ nguyên và số bị trừ gấp lên 3 lần thì có hiệu là 353 .