dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Các bài toán hình học mien phi,tai lieu Các bài toán hình học mien phi,bai giang Các bài toán hình học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/17/2011 11:58:58 AM
Filesize: 0.02 M
Download count: 10
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU
Đề 1:
Một hồ nước hình hộp chữ nhật có chu vi đáy bằng 8,6 m và chiều dài hơn chiều rộng 0,7 m . Hồ chứa đầy nước , sau 7 ngày sử dụng mực nước hạ bớt 42 cm . Hỏi mỗi ngày người ta dùng hết bao nhiêu thùng nước , biết mỗi thùng chứa 18 lít và trong hồ còn lại bao nhiêu lít ? biết chiều cao của hồ bằng 1,5 m

Hướng dẫn :
Nữa chu vi đáy hồ
8,6 : 2 = 4,3 ( m )
Chiều rộng đáy hồ
( m )
Chiều dài đáy hồ
1,8 + 0,7 = 2,5 ( m )
Diện tích đáy hồ
2,5 x 1,8 = 4,5 ( m)
Thể tích hồ nước
4,5 x 1,5 = 6,75 ( m3 )
6,75 m3 = 6750 dm3 = 6750 lít
Thể tích nước dùng trong 7 ngày
42 cm = 0,42 m
4,5 x 0,42 = 1,89 (m 3 )
Thể tích nước dùng trong 1 ngày
1,89 : 7 = 0,27 ( m3 )
0,27 m3 = 270 dm3 = 270 lít
Số thùng nước dùng trong 1 ngày
270 : 18 = 15 ( thùng )
Số nước còn lại trong hồ
6750 – 270 = 6480 (lít )
Đáp số : 15 thùng ; 6480 lít
Đề 2:
Trên một miếng đất hình chữ nhật có chu vi 200 m , chiều dài hơn chiều rộng 16 m người ta đào một cái giếng hình tròn đường kính 2,5 m .Phần đất còn lại trồng rau , mỗi mét vuông thu hoạch được 2 kg . Tìm số rau thu hoạch tất cả ?
Hướng dẫn :
Nữa chu vi miếng đất hình chữ nhật
200 : 2 = 100 ( m)
Chiều rộng miếng đất
( 100 – 16 ) : 2 = 42 ( m )
Chiều dài miếng đất
42 + 16 = 58 ( m )
Diện tích miếng đất
58 x 42 = 2436 ( m2 )
Bán kính cái giếng
2,5 : 2 = 1,25 ( m)
Diện tích cái giếng
1,25 x 1.25 x 3.14 = 4, 90625 ( m 2 )
Diện tích còn lại để trồng trọt
2436 – 4,90635 = 2431,09375 ( m2 )
Số rau thu hoạch được trên miếng đất
2 x 2431,09375 = 4862,1875 ( kg )
Đáp số : 4862,1875 kg.